Készüljön fel időben egy esetleges NAV ellenőrzésre!

adójogász

Ellenőrzést fog tartani Önnél a NAV? Készüljön fel időben, ne az ellenőrzés után kapkodjon segítségért!

Az adóellenőrzést megelőző időszakban, az vizsgálat lefolytatása során, valamint azt követően is számíthat Dr. Gaál András adójogász szakértelmére.
Gazdasági büntetőjogban jártas ügyvédet legtöbbször akkor keresnek fel, ha már valamilyen jogkövetkezmény fenyeget. Pedig célszerű egy adószakértővel átnézni az elévülési időn belüli eseményeket, továbbá a kapcsolódó lehetőségeket, hogy ne akkor kezdjen el idegeskedni, amikor kézhez kapja az adóellenőrzésről szóló megbízólevelet. Ilyenkor az önrevízióra sajnos már nincs mód, csupán a jövőre nézve lehet a törvényes utat járni.

Miért fontos egy adójogász bevonása?

Az adójogásznak a gazdasági eseményekhez, a számlázáshoz, a könyveléshez, a nyilvántartások megfelelő vezetéséhez, az adóoptimalizáláshoz, a bevallásokhoz, tehát a gazdasági életben való részvételhez tartozó feladatok ellátásában van nagy szerepe.
Minden adózót megillet az önellenőrzés joga, amennyiben valamilyen hibát észlel a bevallásában és a NAV még nem indított adóellenőrzést. Ha egy, már bevallott időszak könyvelésében hibát találunk, önellenőrzéssel bevallhatjuk azt, megfizethetjük az elmaradt adót, visszakérhetjük a többletet vagy átvezettethetjük azt másik adónemre.

Mi történik az adóellenőrzés során?

Az adóhivatal kiértesíti a már említett megbízólevélben az adózót, ezt követően bekéri, vagy a székhelyén ellenőrzi a vizsgált időszak bizonylatait, és az alátámasztó iratokat (igazolásokat, szerződéseket). Ezzel egyidőben vizsgálja a gazdasági eseményeket, leginkább azokat, amelyeket fiktívnek gondol. A fiktív gazdasági eseményekkel, és az azokat dokumentáló bizonylatokkal kapcsolatos nyilatkozattétel folyamán dől el az adóellenőrzés kimenetele.
Az adóellenőrzés egy adott adónemre irányul, például Áfára, személyi jövedelemadóra, társasági adóra, de lehet egy átfogó vizsgálat is.
Kérje gazdasági büntetőjogra szakosodott ügyvéd tanácsát, hogy elkerülje a súlyos szankciókat!